Läxor och prov

Läxor. Läxor är det som gör skolan tråkig enligt mig. Om jag hade fått komma till skolan varje dag och lära mig saker så hade jag tyckt att det var […]